spojení s přírodou

Použití juty a jutových výrobků ve stavebnictví

Jutové protierozní sítě (geotextilie) slouží jako ochrana svahů proti erozi.
Jutová tkanina a vlákna surové juty se používají k armování betonu i asfaltu. Jutovou tkaninu lze použít i k separaci vrstev nebo jako izolační vrstvu, k zakrytí čerstvého betonu, případně jako obalový a transportní materiál. Jutové pytle se používají při budování ekologických protipovodňových bariér. Juta má mnohostrané využití v ekologickém stavebnictví.

protierozní sítě

ekologické izolace

armovací tkaniny v ekologickém stavebnictví

geotextilie

Juta a jutové výrobky pro stavebnictví

Geotextilie

Více info

Příklady použití:

 • náspy silnic, dálnic a železnic
 • ochrana výsadeb v zeleni
 • protierozních opatření
 • podpora při zatravňování
 • rekultivace skládek, odvalů a po těžbě uhlí, písku
 • příkré silniční příkopy, záchytné jímky na kanalizaci
 • břehy vodních toků ohrožených tekoucí vodou

Juta-Kenaf-Meshta

Více info

Příklady použití:

 • těsnění
 • technické tkaniny
 • netkané textilie
 • kompozity
 • izolační materiály

Netkané textilie

Více info

Příklady použití:

 • izolační materiál
 • použití jako geotextilie

Pytle

Více info

Příklady použití:

 • obalový a ochranný materiál
 • protipovodňové bariéry
 • bariéry a zátarasy

Tkaniny

Více info

Příklady použití:

 • armovací materiál
 • obalový materiál
 • geotextilie
 • zakrytí čerstvého betonu
 • ekologické stavebnictví

Zavolejte nám, doporučíme Vám výrobek přesně pro vaše použití. Při odběru dostatečného množství pro Vás dokážeme vyrobit zboží na míru.

Obchod

 1. +420 777 207 525
 2. juteko@juteko.cz

Sklad

 1. +420 777 207 524 / 542
 2. juteko@juteko.cz

Další oblasti použití juty

Průmysl

Více info

Stavebnictví

Více info

Lesnictví a zemědělství

Více info

Obaly

Více info

Hobby a dekorace

Více info

Katalog výrobků

Více info